Bệnh học Y học cổ truyền

Bệnh học y học cổ truyền

Sinh viên của Trường cần trao đổi thêm về tài liệu Bệnh học YHCT của Trường Lê Hữu Trác có thể liên hệ trực tiếp qua email của diễn đàn này hoặc liên hệ số đt trên blog.

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM:

1. Giáo trình Bệnh học YHCT chương trình đào tạo Bác sĩ YHCT:

http://www.download.com.vn/data/soft/2009/11/04/dieutridongy.pdf

Advertisements
%d bloggers like this: