Sinh lý học

Tài liệu sưu tầm tham khảo thêm: 1. Giáo trình Sinh lý học của Đại học Y Hà Nội: – Tập 1: http://www.mediafire.com/?r3kdcymtqzn – Tập 2: http://www.mediafire.com/?2wygwjjyvfz

Atlas sinh lý học – năm 2003

2. Altas Sinh lý học 2003: Tác giả: A.V.COROBCOP Và S.A.TSESNOCOVA Biên dịch : Võ Trần Khúc Nhã Nhà xuất bản Y học 2003 Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa. Atlas sinh lý học đựơc soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật. Sách rất đắc dụng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã thu nhận đựợc ở giảng đường. Trong “Atlas” cả các quan điểm khoa học sinh lý học kinh điển lẫn các thành tựu khoa học hiện đại đều được sử dụng đầy đủ. đặc biệt có một chương giải thích những vấn đề mang tính thời sự: Sự thích nghi của con người với các điều kiện của môi trường bên ngoài. http://www.mediafire.com/?wimyz4e2mmt

Advertisements
%d bloggers like this: