Ngoại ngữ

Giới thiệu tài liệu phục vụ cho bộ môn tiếng Trung Quốc chuyên ngành Đông y của Lớp Y5ab, trường Lê Hữu Trác.

Kích vào đường link để tải tài liệu xuống và dùng winrar để giải nén tài liệu powerpoint, nếu chưa có winrar tải phần mềm dưới đây.

Tải phần mềm hỗ trợ nén và giải nén tài liệu Winrar tại đây:

Dowload tại đây: DOWNLOAD WINRAR PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

TIẾNG TRUNG:

Từ điển tiếng Trung online:

http://nguyendu.com.free.fr/langues/hanviet.htm

TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG KÈM GHI ÂM

GT 汉语初级教程(6册)* GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN)
LINK LOAD FOLDER

http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4553f25e4baef9c642fc5d3b0e239c8bd

Tập viết giáo trình Hán ngữ sơ cấp Quyển 1, chương trình sử dụng cho lớp Y sĩ YHCT Lê Hữu Trác:

– Tập viết từ Bài 1 đến bài 10:

http://dl.dropbox.com/u/41794193/Trungvan/bai1-10%28quyen1%29.rar

Tập viết từ Bài 11 đến bài 18:

http://dl.dropbox.com/u/41794193/Trungvan/bai11-18%28quyen1%29.rar

Đề cương học phần 2 (1 tiết):

http://dl.dropbox.com/u/41794193/Trungvan/decuong1tiet.rar

MỘT SỐ GIÁO TRÌNH THAM KHẢO THÊM:

NGỮ PHÁP TIẾNG HOA (Trần Thị Thanh Liêm)

http://www.mediafire.com/?8m8r9s2uc752d16

GT 301 CÂU ĐÀM THOẠI 汉语会话301句 (NEW VERSION 2009 & OLD VERSION)
GHI ÂM:
(VERSION MỚI 2009)
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db456281cf79a87967d94af531af3615b90
(VERSION CŨ)
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db47172638919447f8b9f46b6300eb48ac5
LINK SÁCH PDF GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA (TẬP 1)
http://www.mediafire.com/?miujeoo2kzw
http://www.mediafire.com/?itnhdjnldmc

Video: GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA (TẬP 1)

GT QIAOLIANG 桥梁 * GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP NHỊP CẦU

LINK LOAD FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4553f25e4baef9c6435ea3411d2f289cc

GT HÁN NGỮ CƠ BẢN – LU * 
LINK LOAD FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4de385df5c3eff3ab06e21447fa776fce

GT TÂN HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH 新汉语教程(三册)(北大)

LINK SHARE FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db43b0405de80951135b982f1c54fe6c481

GT 30 BÀI KHẨU NGỮ NGOẠI THƯƠNG 汉语外贸口语30
LINK SHARE FLODER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db479f3f8bf7890b94126f13bc5a5cf54a4

GT TĂNG CƯỜNG HSK (BÌA XANH DƯƠNG) HSK 强化
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db47172638919447f8bc226cc10e1a39584

GT NGHE NÓI TRUNG CẤP NĂM 2 – 汉语听说教程(二年级)- 北语
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db489e7c4fc77470b10d0f7c0eab4dd5f17
NỘI DUNG BÀI KHÓA (FILE HÌNH – TIẾNG VIỆT)
Link photo album (in Multiply)
http://tuantdtcn.multiply.com/photos/album/3/3#
Vào Photo mở album – Pix GT Nghe nói (Bắc ngữ)
Sau đó chọn hình cần xem, chọn Zoom In để xem file kích thước lớn hơn, click phải chọn save
File hình rõ có thể in ra trang A4 sử dụng

GT NGHE & NÓI – 中级汉语听和说教程
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4444b02a37216bb8bc51e1dd9e23cc17c

GT NGHE SƠ – TRUNG CẤP 汉语听力初中级 (BẮC ĐẠI 北大)
LINK SHARE ALL FOLDER
Cuốn Sơ cấp – Thượng
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4b4e0c5efb3960d796d58b10ed784e004
Cuốn Sơ cấp – Hạ
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db412e7fe3f20cedf49fc847f0a9d54b97b
Cuốn Trung cấp – Thượng
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4b4e0c5efb3960d792cd8138e2e7d5c5f
Cuốn Trung cấp – Hạ
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4b4e0c5efb3960d79fe93080d10a10666

GT NGHE SƠ CẤP (3 QUYỂN) (BẮC NGỮ) * 汉语听力教程(3册)(北语)
LINK SHARE ALL FOLDER
CUỐN 1
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4e3462c012be639112c6aa2ebcba568b1
CUỐN 2
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4c74f70ddb56f9ac8dd88b8ff559b4307
CUỐN 3
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4a9635b5540725153aa5e523166d064d7

GT NGHE TIN TỨC TRUNG CẤP NĂM 2 (BẮC NGỮ) * 汉语新闻听力教程 (二年级) (北语)
LINK SHARE ALL FOLDER
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4e3462c012be63911f34f6d55d7e6673e

GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 – NHẬP MÔN & SƠ & TIỀN & TRUNG CẤP
LINK SHARE ALL FOLDER
QUYỂN NHẬP MÔN
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db45c09f191a64e2498a37c2408fe525030
QUYỂN SƠ CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4c74064dd4c81b78a885c6d10bf55dc0f
QUYỂN TIỀN TRUNG CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4c74064dd4c81b78ab3d53be4132985b4
QUYỂN TRUNG CẤP
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4c74064dd4c81b78a4f21f1a86ee84bb6

GT MẪU CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG NGÀY * 汉语常用句 — 功能、情景篇
http://tuantdtcn.multiply.com/journal/item/68
Có thể check ở các blog phụ khác nếu không vào được Multiply
Vào google search “tuantdtcn”
GONGNENG
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db484705bab38b2d739dbccc46abdd5b755
QINGJING
http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db484705bab38b2d739efce7671b8234722

(UPDATING 12.03.2010)

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP
GT – HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 QUYỂN) (BẮC NGỮ) – 汉语初级教程(6册)(北语)
GT – HÁN NGỮ TRUNG CẤP – NHỊP CẦU – 汉语中级——桥梁
GT – HÁN NGỮ CƠ BẢN “CON ĐƯỜNG” (BẮC NGỮ) – 路(北语)
GT – 301 (VERSION 2009) & OLD VERSION – 汉语301句会话(新版)
MP3 – GT TÂN HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH 新汉语教程(三册)…

GIÁO TRÌNH LUYỆN HSK
GT – HSK NÂNG CAO (BÌA MÀU XANH DƯƠNG) – HSK 强化

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI
GT – 30 BÀI KHẨU NGỮ NGOẠI THƯƠNG – 汉语外贸口语30课

GIÁO TRÌNH KHẨU NGỮ
GT – HÁN NGỮ KHẨU NGỮ CẤP TỐC (NHẬP MÔN – SƠ CẤP – TIỀN TRUNG CẤP – TRUNG CẤP) – 汉语口语速成 (入门 / 初级 / 提高 / 中级篇)
MP3 – GT MẪU CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG DÙNG * 汉语常用句 —…

GIÁO TRÌNH NGHE & NÓI
GT – NGHE NÓI TRUNG CẤP (BẮC NGỮ) – 汉语听说教程(二年级)(北语)
GT – NGHE & NÓI TRUNG CẤP (BẮC NGỮ) – 中级听和说教程(北语)

GIÁO TRÌNH NGHE
GT – NGHE SƠ CẤP & TRUNG CẤP (BẮC ĐẠI) – 汉语初级 & 中级听力教程(北大)
GT – NGHE SƠ CẤP (NĂM 1) (3 QUYỂN) (BẮC NGỮ) 汉语初级听力教程(3册)(北语)
GT – NGHE TIN TỨC TRUNG CẤP (NĂM 2) (BẮC NGỮ) – 汉语新闻听力教程(二年级)(北语)
GT – TÀI LIỆU LUYỆN NGHE TRUNG & CAO CẤP

GIÁO TRÌNH SƯU TẦM VÀTHAM KHẢO:

TIẾNG ANH:

Địa chỉ tải sách tiếng Anh dành cho bác sĩ, kèm ghi âm mp3 (English in Medicine):

http://www.4shared.com/get/ig4z6xlp/Engl…ditio.html

hoặc http://www.mediafire.com/?34ke039683hvb#myfiles pass: ebooktienganh.com

Tiếng Anh dành cho bác sĩ, điều dưỡng:

https://drive.google.com/file/d/0B0QuCqK35Wq6QnpCZ05LNFI2a1E/view?pref=2&pli=1

Giáo Trình  Streamline A (Departure)

Departure (A level) Student book (PDF file):

http://dl.dropbox.com/u/12168655/StreamlineEnglish.Departures.Students.Book_2.pdf

Departure (Workbook – PDF):

http://dl.dropbox.com/u/14180361/tiengAnh/departure-workbook.rar

Link Mp3 ghi âm của giáo trình Departure:

http://dl.dropbox.com/u/12168655/ghiam-streamline-departure.rar

Giáo Trình Streamline B (Connection)

Connection (B level) Student book (PDF):

href=”http://dl.dropbox.com/u/12168655/Streamline.English.Connections.Students.Book.pdf”>http://dl.dropbox.com/u/12168655/Streamline.English.Connections.Students.Book.pdf

Connection Workbook (PDF):

http://dl.dropbox.com/u/12168655/StreamlineEnglish-2_Workbook-a_CONNECTIONS.pdf

Link Audio WMA của giáo trình Connection:

http://dl.dropbox.com/u/12168655/ghiam-strealineconnection.rar

Destination (C level) Student book (PDF):

Đang cập nhật

Direction (D level) Student book (PDF):
http://dl.dropbox.com/u/12168655/Streamline.English.Directions.Students.Book.pdf

Advertisements

Một phản hồi

  1. có link nào tải được đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: